Betalingscondities

Betalingstermijnen

 

Een reservering is definitief als u het van ons ontvangen contract met bijlagen getekend terugstuurt (gescand per mail of in hardcopy per post).

U ontvangt van ons een nota waarop de betalingstermijnen staan vermeld. Indien u voor 1 januari van een jaar reserveert dient u de eerste termijn per 15 januari te betalen. Als u na 1 januari reserveert dient u twee weken na reservering de eerste termijn te voldoen. De eerste termijn is de helft van de huur. De  tweede termijn is de resterende helft van de huur vermeerderd met de kosten van schoonmaak en de borg. De tweede termijn dient u twee maanden voor de ingangsdatum van de huur te voldoen.

 

Annulering 

 

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk schriftelijk per email in kennis te stellen. Na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt verhuurder u een annuleringsbevestiging. Verhuurder adviseert u om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 3 maanden vóór de begindatum van de huurperiode, blijft hij 25% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot 2 maanden 50% en vanaf 2 maanden tot aan de begindatum van de huurperiode 100%.